Faktoring online to pojęcie, które powinien znać każdy przedsiębiorca, który boryka się z nieterminowymi płatnościami swoich kontrahentów czy ma problemy z uzyskaniem odpowiedniej zdolności kredytowej do sfinansowania swojej działalności. Faktoring – co to jest i dlaczego może być niezbędnym narzędziem finansowym w każdej firmie?

ing finansowanie faktur - faktoring
 • ING Finansowanie Faktur
 • Zamień fakturę na pieniądze!
 • Najtańsza oferta na rynku
  Bezpieczeństwo gwarantowane prze ING Bank Śląski
  Bez umów i opłat abonamentowych, prowizja tylko od sfinansowanych faktur
  Pieniądze nawet w 1 dzień
  100% online
  Nie musisz być klientem ING
 • Wymagania:
  Działalność gospodarcza ze stażem minimum 12 miesięcy
 • Waluta faktury: PLN
 • Limity: 250 - 50 000 zł
 • Finansowanie faktur: 7 – 60 dni
smeo - faktoring
 • SMEO
 • Odbierz gotówkę za faktury
 • 1% to całkowity koszt finansowania pierwszej faktury sprzedażowej
  Pieniądze na koncie w 15 minut
  300 zł w prezencie za założenie darmowego konta
  Bez informowania kontrahenta
 • Wymagania:
  Działalność gospodarcza ze stażem minimum 6 miesięcy
 • Waluta faktury: PLN
 • Limity: 500 - 250 000 zł
 • Finansowanie faktur: 5 - 90 dni
faktoria - faktoring od Nest Bank
 • FAKTORIA
 • Do 30 tys nawet w 30 minut
 • Terminy płatności faktur aż do 90 dni
  Poziom sfinansowania faktury aż do 100%
  Decyzja na podstawie wyciągu bankowego
 • Wymagania:
  Działalność gospodarcza ze stażem minimum 6 miesięcy
 • Waluta faktury: PLN, EUR
 • Limity: do 30 000 zł
 • Finansowanie faktur: do 90 dni
efaktoringnfg - faktoring
 • NFG
 • Finansowanie faktur firmy
 • Wystawiasz fakturę i odbierasz pieniądze w 15 minut
  100% online
  Bez informowania kontrahenta
 • Wymagania:
  Działalność gospodarcza ze stażem minimum 12 miesięcy
 • Waluta faktury: PLN
 • Limity: do 25 000 zł
 • Finansowanie faktur: do 90 dni
ideamoney - faktoring online
 • IDEA MONEY
 • Już od 1 dnia działalności
 • Pieniądze na koncie tego samego dnia
  Środki na dowolny cel
  Cesja cicha
 • Wymagania:
  Działalność gospodarcza
 • Waluta faktury: PLN, EUR, USD, GBP
 • Limity: online do 10 000 zł
 • Finansowanie faktur: do 150 dni
aforti factor
 • AFORTI FACTOR
 • Zamień faktury na gotówkę
 • Minimum formalności - wystarczy sam wniosek
  Wszystkie branże
  Natychmiastowa zapłata za fakturę
 • Wymagania:
  Działalność gospodarcza, spółka cywilna lub spółka jawna ze stażem minimum 2 miesiące
 • Waluta faktury: PLN
 • Limity: do 150 000 zł
 • Finansowanie faktur: do 90 dni
finiata - faktoring
 • FINIATA
 • Linia finansowa dla firm
 • Linia z możliwością wielokrotnych wypłat
  Decyzję odnośnie finansowania nawet w jeden dzień
  Elastyczne spłaty w ratach lub na raz
 • Wymagania:
  Działalność gospodarcza
 • Waluta faktury: PLN
 • Limity: 500 - 50 000 zł
 • Finansowanie faktur: 14 - 90 dni

Faktoring – co to jest?

Faktoringiem nazywamy wykup nieprzeterminowanych lub krótko przeterminowanych wierzytelności przez stronę trzecią. Mamy więc do czynienia z trzema stronami umowy, z czego tylko dwie muszą się na nią zgodzić. Są to:

 • faktorant – przedsiębiorstwo, które wykonało daną usługę lub sprzedało produkt i wystawiło daną fakturę,
 • faktor – przedsiębiorstwo wykupujące wierzytelność od faktoranta,
 • dłużnik faktoringowy – kontrahent faktoranta, któremu została wystawiona faktura i który zobowiązany jest do jej zapłaty.

Usługa faktoringu online musi zostać zawarta między faktorantem a faktorem. Nie ma obowiązku uzyskania zgody dłużnika, gdyż jest on całkowicie wykluczony jako strona czynna ze wszystkich czynności cywilno-prawnych, które zostają podjęte. Nie zawsze też konieczne jest informowanie dłużnika o skorzystaniu z tego rodzaju mechanizmu – mówimy wtedy o faktoringu tajnym.

Zasada działania

Pora wyjaśnić, jak działa faktoring. Definicja może być nieco zawiła i nieczytelna, jednak podstawowy mechanizm działania jest dość prosty. Po wystawieniu faktury i przed jej opłaceniem przez odbiorcę, faktorant zgłasza się z nią do faktora. Ten, za niewielką opłatą, przelewa na wskazane konto bankowe kwotę faktury – często pomniejszoną o naliczone koszty obsługi. Po opłaceniu faktury przez odbiorcę, kwota jest zwracana wraz z niewielkimi odsetkami faktorowi. Największą zaletą tego rozwiązania jest bardzo krótki czas oczekiwania na uzyskanie płynności finansowej. W przypadku faktur na wysokie kwoty, termin płatności dla dłużnika wynosi 60 lub nawet 90 dni. Faktor przelewa nam te pieniądze od razu. Jest to często jedyna szansa na szybkie otrzymanie środków niezbędnych do dalszego działania przedsiębiorstwa. Cały proces uzyskania finansowania może być jeszcze szybszy, jeśli zdecydujemy się na faktoring online. Faktoring jest rodzajem krótkoterminowego finansowania. Zazwyczaj spotykamy się z usługą na okres właśnie 90 dni – po tym czasie musimy zwrócić środki, które przelał nam faktor. Bardzo rzadko może być to nawet 180 dni.

Faktoring a przepisy prawa

Nie znajdziemy w polskim prawie zapisów mówiących wprost o faktoringu. Możemy jedynie stosować ogólne zapisy z Kodeksu Cywilnego, które mówią o swobodzie przelewu wierzytelności. Mówi o tym art. 509 K.C. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że odrębne przepisy mówią inaczej. W tym właśnie przepisie wiele instytucji finansowych znalazło sposób na rozszerzenie swojej działalności o finansowanie faktoringowe.

Rodzaje faktoringu

Zaprezentowaną tu metodę finansowania możemy podzielić co do zasady na trzy odrębne rodzaje:

 • faktoring niewłaściwy,
 • faktoring właściwy,
 • faktoring mieszany

faktoring online - przykładowa fakturaRóżnią się możliwością dochodzenia roszczeń przez faktora i faktoranta. Najpopularniejszy i najkorzystniejszy dla faktorów jest pierwszy z nich. Instytucji finansowej przysługuje możliwość wystosowania zwrotnej cesji wierzytelności i roszczenie o zwrot wypłaconych środków po zakończeniu umowy – tak działa niewłaściwy faktoring. Co to oznacza w praktyce? Faktora nie interesuje, czy przedsiębiorca otrzymał wynagrodzenie za swoją pracę lub produkty. Po upływie daty wskazanej w umowie faktoringu, jest zobowiązany do zwrotu kwoty, którą otrzymał – powiększonej o dodatkowe koszty. Ten rodzaj usługi najczęściej jest proponowany przy faktoringu online.

Drugi rodzaj faktoringu, zwany właściwym, jest odwrotnością zaprezentowanego wyżej mechanizmu. Faktor, wraz z cesją wierzytelności bierze na siebie ryzyko, że dłużnik faktoringowy nie zapłaci kwoty wskazanej na fakturze. Przedsiębiorca dalej przelewa kwotę na konto faktora, ale to faktor ma obowiązek dochodzenia roszczeń w przypadku powstania zaległości.

Istnieje jeszcze trzeci rodzaj faktoringu – mieszany, w którym prawo do roszczeń mają obydwie strony umowy faktoringu. Z góry ustalany jest limit odpowiedzialności każdej stron. Przykładowo, w przypadku niewypłacalności dłużnika ryzyko przechodzi na faktoranta. W przeciwnych wypadkach roszczeń dochodzi faktor.

Koszty faktoringu

Wszystkie koszty faktoringu co do zasady ponosi faktorant. Możemy tu wyszczególnić następujące rodzaje opłat:

 • administracyjną,
 • marżę,
 • operacyjną,
 • od niewykorzystania zadeklarowanego obrotu,
 • od dodatkowych usług.

Pierwszą opłatę administracyjną wnosi się za samo rozpatrzenie wniosku o uzyskanie faktoringu i przygotowanie dokumentów. Marża zależy od kwoty finansowania i jest zależna od wielu czynników – długości trwania umowy czy kwoty faktury. Standardowo wynosi pewien procent od wartości zobowiązania. Dodatkowe opłaty są naliczane wtedy, kiedy faktorant chce wykorzystać inne usługi zagwarantowane mu w ramach umowy. Wbrew pozorom ta nie dostarcza mu jedynie finansowania, ale również możliwości wysyłania monitów i ponagleń do zapłaty ze strony faktora. Jest to dodatkowo płatna usługa, ale często o wiele skuteczniejsza niż w przypadku wysyłania upomnień ze strony przedsiębiorcy.

Polski Związek Faktorów, czyli gdzie znaleźć faktora

Rynek tego typu usług rozwija się bardzo dynamicznie. Możemy skorzystać nawet z faktoringu online – umowę zawieramy przez Internet, nie wychodząc z domu. Szukając firmy faktoringowej, warto zwrócić uwagę na instytucje zrzeszone w tzw. Polski Związek Faktorów, do którego należy ponad 20 firm – banków i samodzielnych podmiotów, oferujących ten rodzaj finansowania. Są to największe firmy faktoringowe w Polsce, ale ich liczba stale rośnie. Samo PZF obsłużyło w ciągu ostatniego półrocza prawie 16 tysięcy przedsiębiorstw. Co roku liczba ta wzrasta dwukrotnie. Nic dziwnego – zalet takiego rozwiązania jest bardzo sporo. Przedsiębiorca:

 • poprawia swoją płynność finansową,
 • poprawia swoją zdolność kredytową,
 • ma szybki dostęp do środków finansowych,
 • może przenieść ryzyko niewypłacalności na faktora,
 • ma możliwość wydłużenia terminu płatności za wystawioną fakturę.

Choć koszty faktoringu nie są najniższe, to często jest to optymalne rozwiązanie dla firm, które są zmuszone wystawiać faktury z długim terminem płatności na wysokie kwoty.

Faktoring jest stosunkowo nowym rozwiązaniem, które pozwala na uzyskanie finansowania przez przedsiębiorców. Jeśli borykają się oni z nieterminowymi płatnościami, tym bardziej wskazane jest korzystanie z mechanizmu faktoringu. Co to znaczy dla zwykłej firmy? To możliwość bycia bardziej konkurencyjnym na rynku i utrzymania się na nim nawet w niesprzyjających warunkach ekonomicznych.

[Głosów:5    Średnia:5/5]