Każdy przedsiębiorca wie, że utrzymanie płynności finansowej to jedna z najważniejszych kwestii w prowadzeniu działalności. Tylko wtedy, kiedy firma jest w stanie realizować płatności, jej pozycja nie jest zagrożona. Jednak co w przypadku, kiedy ma chwilowe kłopoty? Jednym z najlepszych rozwiązań jest kredyt obrotowy. Na czym polega i kto może go otrzymać?

Czym jest kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy to jeden z produktów bankowych dedykowanych specjalnie dla firm. Kredytobiorcy mogą się o niego ubiegać, kiedy potrzebują dodatkowych środków na pokrycie bieżących wydatków w przedsiębiorstwie. Kredyt obrotowy można przeznaczyć na opłacenie rachunków za prąd oraz zakup materiałów czy też surowców. Wysokość udzielanego finansowania zależy od wielu czynników. Dwa najważniejsze to wielkość firmy oraz wysokość obrotów z ostatnich 12 miesięcy.

Kredyt obrotowy – na czym polega?

Kiedy firma może zaciągnąć kredyt obrotowy? Na czym polega jego działanie? Przede wszystkim, jest to produkt dedykowany tym przedsiębiorstwom, które chcą utrzymać płynność finansową. Kredyt obrotowy polega na wypłacie przez bank środków niezbędnych do utrzymania firmy na rynku. Pieniądze uzyskane w ramach finansowania może ona przeznaczyć na zapłatę bieżących zobowiązań.

Typy finansowania

Banki posiadają szereg produktów finansowych dedykowanych dla przedsiębiorców. To m.in. kredyty inwestycyjne, usługi faktoringowe czy wspomniane kredyty obrotowe. Tutaj warto wspomnieć, że finansowanie o którym mowa może przyjmować różne postacie. Pierwsza z nich to limit na rachunku bieżącym, a druga to limit na rachunku kredytowym.

Kredyt obrotowy na rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy na rachunku bieżącym, jak można się domyślić, ma formę limitu zadłużenia na bieżącym rachunku bankowym. Banki przyznają go na najczęściej na okres od 12 miesięcy do 5 lat. W tym czasie kredytobiorca może korzystać ze środków, a kiedy je spłaci, bez składania następnego wniosku może ponownie nimi obracać.

Kredyt obrotowy na rachunku kredytowym

Nieco inaczej wygląda sytuacja kredytobiorcy, kiedy decyduje się na kredyt obrotowy na rachunku kredytowym. Po pierwsze, jego uzyskanie wiąże się z większą liczbą formalności, a wykorzystanie nie jest już tak dowolne. Banki udzielając finansowania tego typu często wymagają opracowania biznesplanu i określenia w umowie kredytowej konkretnych celów, na jakie mają być przeznaczone środki.

Na co można przeznaczyć środki?

Środki uzyskane w ramach kredytu obrotowego firma ma prawo przeznaczyć tylko i wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności. To znaczy, że w ramach finansowania przedsiębiorstwo może pokryć zobowiązania takie jak te wobec dostawców.

Tutaj warto zaznaczyć, że pieniądze z kredytu obrotowego nie mogą być przeznaczane na dokonywanie dowolnych płatności. Dla przykładu, nie powinny być wykorzystywane na spłatę zadłużeń wobec banków czy firm pożyczkowych. Jak już wspomnieliśmy, w umowie kredytowej może zostać określony konkretny cel finansowania. Wtedy też kredytodawca ma jeszcze bardziej ograniczone możliwości wydatkowania.

Kto może otrzymać kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy to produkt finansowy dla firm. To oznacza, że mogą otrzymać go tylko i wyłącznie przedsiębiorstwa. Czy dotyczy to także jednoosobowych działalności gospodarczych? Co prawda wiele banków wobec małych firm stawia dodatkowe warunki, ale nie ma przeszkód aby te ubiegały się o finansowanie. Często jednak wymagania są na tyle wysokie, że nie są one w stanie ich spełnić.

Jakie warunki musi spełniać kredytobiorca?

W wielu przypadkach, aby móc realizować podstawową działalność operacyjną niezbędny jest zakup materiałów czy też surowców. Kiedy firma nie ma środków na uregulowanie zobowiązań wobec dostawców, może posiłkować się kredytem obrotowym. Jakie warunki musi spełniać, aby otrzymać finansowanie? Każdy bank może mieć inne wymagania wobec kredytobiorców. Najczęściej spotykane to: zdolność finansowa, kilkumiesięczny staż firmy oraz brak zaległych opłat wobec ZUS i US.

Zdolność finansowa

Zdolność finansowa badana jest przez banki właściwie przy udzielaniu każdego finansowania. Bez względu na to kto jest kredytobiorcą oraz o jaki produkt wnioskuje. W przypadku kredytów obrotowych, do oceny zdolności kredytowej niezbędne jest okazanie dokumentu poświadczającego wysokość przychodów. Może być to zeznanie podatkowe.

Staż firmy

Dla banku niezwykle ważny jest też staż firmy. Im dłużej ta działa na rynku, tym jest bardziej wiarygodna. Niektóre banki wymagają, aby firma była zarejestrowana przez okres przynajmniej 6 miesięcy. Co istotne, wielu kredytodawców wymaga minimum rocznego stażu. Firma, która działa na rynku od stosunkowo niedawna, ubiegając się o kredyt powinna zorientować się, jak wygląda ta kwestia w konkretnym banku.

Brak zaległości w opłatach

Przy kredycie obrotowym, tak jak w przypadku innych kredytów dla firm, banki sprawdzają, czy przedsiębiorstwo nie ma zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. W tym celu kredytobiorca musi dostarczyć zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek i w podatkach.

[Głosów: 0   Average: 0/5]
Kredyt obrotowy – na czym polega? Dla kogo?
Tagi: