Faktoring krajowy, eksportowy, importowy – czym się od siebie różnią?

Na rynku finansowym istnieje szereg rozwiązań, które pomagają utrzymać płynność finansową nie tylko dużych firm, ale również małych przedsiębiorców. Poza popularnymi, ale dość kosztownymi i wymagającymi szczegółowej analizy finansowej i prawnej, firmowymi kredytami obrotowmi lub kupieckimi, coraz popularniejszym rozwiązaniem jest

Umowa faktoringu – czym jest i jak powinna wyglądać umowa na usługi faktoringowe?

Faktoring to dość popularny model finansowania działalności gospodarczej. Na podstawie umowy faktoringowej firma faktoringowa tymczasowo „zakupi” określone aktywa biznesowe (faktury za wykonane usługi lub sprzedany towar) i zapewni właścicielowi firmy pieniądze, które może on wykorzystać do zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorstwa,