Firma, która korzysta z usług faktoringowych, musi odpowiednio to zaksięgować. Wielu przedsiębiorców żeby obniżyć koszty prowadzenia działalności zajmuje się rachunkowością na własną rękę. Inni z kolei lubią być na bieżąco i wiedzieć, w jaki sposób księguje się operacje. To pomaga im lepiej zarządzać firmą, chociażby z punktu widzenia controllingu. Jak wygląda księgowanie faktoringu? Jak księgować faktoring pełny a jak niepełny?

Sprawdź także nasz ranking firm faktoringowych:

FirmaRodzaje faktoringuInformacjeSzczegóły ofertyWymagania 
ing logoFaktoring jawny
Faktoring z regresem (niepełny)
Pierwsza faktura za 0 zł
Bezpieczeństwo gwarantowane prze ING Bank Śląski
Bez umów i opłat abonamentowych
Pieniądze nawet w 1 dzień
100% online
Nie musisz być klientem ING
Waluta faktury: PLN
Limity: do 200 000 zł
Finansowanie faktur: 7 – 90 dni
Działalność gospodarcza
(staż minimum 12 miesięcy)
SPRAWDŹ
monevia logoFaktoring jawny
Faktoring z regresem (niepełny)
Wykup pojedynczych faktur
Tankuj TANIEJ do 9 gr/l (klik)
Bez badania zdolności kredytowej i obciążeń w BIK
Już od 1 dnia działalności
Do 100% wartości faktury brutto w jeden dzień
Już 50.000 zł limitu na start
Brak opłaty za opóźnienie – aż do 30 dni
Waluta faktury: PLN, EUR
Limity: 700 - 250 000 zł
Finansowanie faktur: 7 - 90 dni
Firma zarejestrowana w Polsce
Wszystkie formy prawne
Bez minimalnego stażu firmy
SPRAWDŹ
smeo logoFaktoring jawny
Faktoring z regresem (niepełny)
Szybki proces – 100% online
Do 500 000 zł DARMOWEGO limitu faktoringowego
Pieniądze na koncie w 15 minut – przelew ekspresowy
Również dla startupów
W przypadku opóźnień kontrahenta - dodatkowe 60 dni
finansowania po terminie (pierwsze 5 dni bez opłat)
Waluta faktury: PLN, EUR
Limity: 500 - 500 000 zł
Finansowanie faktur: 5 - 90 dni
Działalność gospodarcza
Spółka z o.o.
Spółka jawna
SPRAWDŹ
fineaFaktoring jawny
Faktoring z regresem (niepełny)
Faktoring cichy
Faktoring odwrotny
Pieniądze na koncie w ciągu 15 min.
od przesłania dokumentów
Cały proces finansowania przez internet
Tylko jedna stawka prowizyjna za całą usługę
Koszt od 2%, brak ukrytych opłat
W ofercie również: faktoring cichy i odwrotny
Waluta faktury: PLN, EUR
Limity: 500 - 100 000 zł
Finansowanie faktur: 7 - 90 dni
Firma zarejestrowana w Polsce
Wszystkie formy prawne
Minimalny staż firmy - 6 msc
Minimalny wiek - 21 lat
SPRAWDŹ
faktoria logoFaktoring jawny
Faktoring z regresem (niepełny)
Wykup pojedynczych faktur
Limit do 1 200 000 złotych
Poziom sfinansowania faktury aż do 100%
Decyzja na podstawie wyciągu bankowego
Prowizja Powitalna 0 zł przy limicie do 30 tys. zł
Waluta faktury: PLN, EUR
Limity: do 1 200 000 zł
Finansowanie faktur: do 120 dni
Działalność gospodarcza
Spółka z o.o.
(staż minimum 7 miesięcy)
SPRAWDŹ
pragma logoFaktoring jawny
Faktoring jawny ekspres
Wykup pojedynczych faktur
Szybkie finansowanie pojedynczych faktur nawet w 2h
Finansowanie najmniejszych podmiotów
Brak stałej umowy
Również dla startupów
100% online
Waluta faktury: PLN, EUR
Limity: 500 - 250 000 zł
Finansowanie faktur: 8 - 120 dni
Firma zarejestrowana w Polsce
Wszystkie formy prawne
Bez minimalnego stażu firmy
SPRAWDŹ

Cały ranking sprawdzisz tutaj.

Księgowanie faktoringu pełnego

Jak księgować faktoring pełny? Najpierw warto wytłumaczyć na czym w ogóle polega taka usługa. Mówiąc najprościej, jest to przeniesienie wierzytelności wraz z ryzykiem niewypłacalności na firmę faktoringową, nazywaną faktorem. Usługa wiąże się z poniesieniem kosztów, natomiast pozwala zachować płynność finansową nawet w przypadku, kiedy dłużnik nie spłaca swojego zobowiązania.

Przeniesienie wierzytelności na firmę faktoringową powszechnie nazywane jest sprzedażą faktur. Istotą faktoringu jest uzyskanie środków za wystawioną fakturę przed określonym terminem płatności. W przypadku faktoringu pełnego przedsiębiorstwo dodatkowo pozbywa się ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Księgowanie faktoringu pełnego należy zacząć od wyksięgowania wierzytelności z konta rozrachunkowego danego odbiorcy.

 • Wn konto 75-1 „Koszty finansowe”
 • Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”

Następnie należy zaksięgować środki otrzymane od firmy faktoringowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości są to przychody finansowe.

 • Wn konto 24 „ Pozostałe rozrachunki”
 • Ma konto 75-0 „Przychody finansowe”

Tak jak już wspomnieliśmy, przeniesienie wierzytelności na firmę faktoringową wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów. Opłaty pobierane przez faktora należy zaksięgować jako koszty finansowe. W pierwszej kolejności pod uwagę należy wziąć wartość brutto.

 • Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”
 • Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”

Następnie należy obliczyć i rozliczyć wartość VAT i wartość netto.

 • Wn konto 22-2 „VAT naliczony i jego rozliczenie” (wartość VAT)
 • Wn konto 75-1 „koszty finansowe” (wartość netto)
 • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu” (wartość brutto)

Oczywiście nie wolno zapomnieć o zaksięgowaniu wpływu. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że jego kwota będzie pomniejszona o opłaty związane z usługą.

 • Wn konto 13-0 „Rachunek bieżący”
 • Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”

Księgowanie faktoringu niepełnego

Firm faktoringowe mogą świadczyć usługi w różnym zakresie. Z tego powodu faktoring może mieć charakter pełny, niepełny i mieszany. Jak wygląda księgowanie faktoringu niepełnego? W tym przypadku także, warto wytłumaczyć najpierw na czym dokładnie polega usługa. Faktoring niepełny to przeniesienie wierzytelności na firmę faktoringową, ale w przeciwieństwie do faktoringu pełnego, bez ryzyka niewypłacalności.

smartney

Korzystając z usługi faktoringu niepełnego firma otrzymuje środki za wystawioną fakturę przed określonym terminem płatności, natomiast w przypadku niewypłacalności kontrahenta, musi je zwrócić. Jest to tak zwany regres. Faktoring niepełny pozwala utrzymać płynność finansową, natomiast nie daje poczucia bezpieczeństwa. Z reguły korzystają z niego firmy, które od lat współpracują ze swoimi kontrahentami i wiedzą, że ci są wypłacalni. Z racji na mniejsze ryzyko ponoszone przez firmę faktoringową, faktoring niepełny wiąże się z niższymi kosztami.

W przypadku faktoringu niepełnego, księgowanie można zacząć od zapisu kwoty otrzymanej od  firmy faktoringowej. Ta w tym przypadku również powinna być pomniejszona o wszelkie opłaty.

 • Wn konto 13-0 „Rachunek bieżący”
 • Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”

Jeśli chodzi o dalszy sposób księgowania, wszystko zależy od tego, czy dłużnik opłaci fakturę, czy też nie. Jeśli kontrahent okaże się niewypłacalny, firma musi oddać faktorowi wypłaconą kwotę. W związku z tym operację trzeba zaksięgować tak jak spłatę zobowiązania.

 • Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
 • Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”

Jeśli z kolei dłużnik opłaci fakturę w terminie, należy wyksięgować wierzytelność z przypisanego mu konta rozrachunkowego.

 • Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
 • Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”

Jak księgować faktoring odwrotny?

Szczególnym rodzajem faktoringu jest faktoring odwrotny. Mogą skorzystać z niego nie firmy wystawiające fakturę a firmy będące dłużnikami. Jeśli chodzi o faktoring, księgowanie wygada inaczej w zależności od tego, na czym polega usługa i kto jest stroną umowy. Tym samym warto dobrze to wytłumaczyć. Zazwyczaj przy faktoringu głównymi stronami umowy są firma faktoringowa oraz dostawca, czyli firma, która chce uzyskać środki z wystawionej faktury. W przypadku faktoringu odwrotnego jest jednak inaczej. Głównymi stronami umowy są firma faktoringowa oraz dłużnik, czyli firma, której wystawiono fakturę.

Faktoring odwrotny to usługa skierowana do tych firm, które chcą mieć więcej czasu na spłatę zobowiązania. Usługa polega na dokonaniu płatności wobec dostawcy przez firmę faktoringową. Przed uregulowaniem należności, dłużnik musi jednak przekazać faktorowi otrzymaną fakturę. W określonym terminie, faktorant musi spłacić firmę faktoringową. Oczywiście, wraz z należnymi odsetkami.

Faktoring odwrotny działa podobnie jak pożyczka. Co najważniejsze, pozwala odbiorcy szybko uregulować zobowiązanie wobec dostawcy, co pozytywnie wpływa na jego wizerunek. Przy usłudze faktoringu odwróconego dochodzi do zmiany wierzyciela, co należy odpowiednio zaksięgować. W tym przypadku warto stosować konta analityczne.

 • Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” lub konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
 • Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”

Kiedy odbiorca spłaci firmę faktoringową, operację należy zaksięgować tak jak spłatę zobowiązania.

 • Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
 • Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”

Co istotne, w jeśli chodzi o faktoring, księgowanie kosztów zawsze wymaga zaliczenia do kosztów finansowych. Jest tak zarówno w przypadku faktoringu pełnego, niepełnego, jak i odwrotnego.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Jeśli firma korzysta z usług faktoringowych, powinna wykazać to również w bilansie. Jak to zrobić poprawnie? Tutaj po raz kolejny wszystko zależy od rodzaju faktoringu, a także od tego, na jakim etapie jest płatność.

Dla przykładu, kiedy firma korzysta z faktoringu pełnego, a faktor w ramach usługi nie przeleje środków do dnia bilansowego, należy traktować je jako należności krótkoterminowe. Przedsiębiorca odpowiednią kwotę powinien wykazać w pozycji o nazwie „Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek – inne”.

Inaczej księgowanie w bilansie będzie wyglądać w przypadku faktoringu niepełnego. Przyjmując, że dłużnik nie opłaci faktury do dnia bilansowego, firma korzystająca z usług faktoringowych musi wykazać, że ma wobec faktora zobowiązanie. Mówiąc dokładniej, odpowiednią kwotą musi uwzględnić w pozycji o nazwie „Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek – inne zobowiązania finansowe”.

[Głosów: 0   Average: 0/5]
Księgowanie faktoringu – jak księgować faktoring?
Tagi: