Bank uzależnia przyznanie kredytu hipotecznego od posiadania przez klienta zdolności kredytowej, przez którą rozumie się zdolność do całkowitej spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w terminach, które zostały określone w umowie kredytu. W związku z tym kredytobiorca jest zobligowany do przekazania bankowi niezbędnych informacji oraz dokumentów w celu przeprowadzenia przez tenże bank oceny jego zdolności kredytowej na podstawie wewnętrznych procedur obowiązujących w banku. W przypadku, gdy okaże się, iż klient nie wykazuje się zdolnością kredytową, to bank może mu udzielić kredytu wyłącznie wtedy, gdy zostanie ustanowione szczególne zabezpieczenie, głównie w formie hipoteki.

W przypadku osób fizycznych ubiegających się o kredyt hipoteczny bank rozpoczyna badanie ich zdolności kredytowej od przeanalizowania dostarczonego mu wniosku kredytowego. Dosyć istotny jest fakt, iż badanie zdolności kredytowej w banku jest ciągłym procesem, który rozpoczyna się przed udzieleniem kredytu i trwa aż do całkowitej spłaty zaciągniętego zobowiązania. W bankachzdolnosc kredytowa wykorzystywane są m. in. dwie metody oceny zdolności kredytowej osoby fizycznej ubiegającej się o kredyt hipoteczny, a mianowicie analiza ilościowa i jakościowa.

Analiza ilościowa związana jest z analizą sytuacji finansowej wnioskującego o kredyt i polega na oszacowaniu wysokości i stabilności dochodu otrzymywanego przez klienta, który stanowi gwarancję spłaty kredytu z odsetkami w terminach ustalonych w umowie. W związku z tym klienci ubiegający się o kredyt są zobowiązani do dostarczenia bankowi niezbędnych dokumentów stanowiących dla banków podstawowe źródło informacji, a które obrazują sytuację finansową danego klienta. Na podstawie dostarczonych dokumentów banki oceniają zdolność kredytową, zwracając szczególną uwagę na fakt, czy dochód, który został podany przez klienta, zabezpiecza zwrot udzielonego kredytu w wystarczający sposób.

Drugą metodą oceny zdolności kredytowej jest analiza jakościowa, która zgodnie z Rekomendacją S powinna uwzględniać:

1. w przypadku klienta detalicznego:

 • analizę jego cech osobowych, do których można zaliczyć m. in.: wiek, stan cywilny, zawód, staż pracy, liczbę osób będących na jego utrzymaniu,
 • analizę historii jego współpracy z bankiem m. in.: historię operacji na rachunku czy terminowość spłat posiadanych dotychczas zobowiązań,
 • analizę jego historii kredytowej, która jest oparta o informacje dostępne w bazach danych banku oraz bazach danych gospodarczych.

2. w przypadku klienta niedetalicznego:

 • informacje, które dotyczą inwestycji m. in. źródła finansowania, koszty, harmonogram inwestycji, dokumentację kosztorysowo-projektową,
 • informacje, które są związane ze strukturą transakcji m. in. status prawny wnioskującego, proponowane zabezpieczenia, sposób wypłaty środków finansowych,
 • informacje, które dotyczą rynku,
 • informacje związane z poziomem przyjętych parametrów, które są istotne dla przepływów finansowych, a także średnich parametrów na rynku,
 • informacje, które dotyczą samego kredytobiorcy,
 • informacje o innych podmiotach,
 • strategia rynkowa wnioskującego o kredyt,
 • czynniki ryzyka oraz sposób ich ograniczania, a także zgodność z polityką kredytową banku.

W przypadku odmowy kredytu w banku, polecamy również kilka dobrych ofert pozabankowych:

FirmaDodatkowe informacjeOfertaWymaganiaSzczegóły
hapipozyczki logoTakże dla zadłużonych - ze złą historią kredytową3 - 48 msc
800 - 25 000 zł
Wiek: od 18 lat
Stałe źródło dochodów
SPRAWDŹ
supergrosz logoBez zaświadczeń o dochodach
Możliwość odbioru gotówki na poczcie
4 - 48 msc
1000 - 15 000 zł
Wiek: od 21 latSPRAWDŹ
monedonow logo6 - 48 msc
1500 - 20 000 zł
Wiek: od 18 lat
Stałe źródło dochodów
SPRAWDŹ
ferratum logoBez zaświadczeń o dochodach
Bez sprawdzania BIK
6 - 24 msc
1000 - 10 000 zł
Wiek: od 21 latSPRAWDŹ
zaplo logoBez zaświadczeń o dochodach3 - 36 msc
1000 - 15 000 zł
Wiek: 21 - 75 latSPRAWDŹ
fellowfinance logo4 - 32 msc
1000 - 15 000 zł
Wiek: 20 - 75 lat
Stałe źródło dochodów
SPRAWDŹ
incredit logo9 - 30 msc
5000 - 35 000 zł
Wiek: 21 - 70 lat
Stałe źródło dochodów
SPRAWDŹ
lendon logo3 - 24 msc
1000 - 10 000 zł
Wiek: od 21 lat
Stałe źródło dochodów
SPRAWDŹ
wonga logoBez zaświadczeń o dochodach2 - 60 msc
50 - 20 000 zł
Wiek: od 18 latSPRAWDŹ
aasa logo12 - 24 msc
2000 - 10 000 zł
Wiek: 30 - 80 lat
Stałe źródło dochodów
SPRAWDŹ
provema logo6 msc
1100 - 1500 zł
Wiek: od 18 latSPRAWDŹ
provident logo3 - 48 msc
300 - 20 000 zł
Wiek: od 18 lat
Stałe źródło dochodów
SPRAWDŹ
rapida logoBez zaświadczeń o dochodach12 - 60 msc
2500 - 25 000 zł
Wiek: 18 - 75 latSPRAWDŹ

[Głosów:2    Średnia:5/5]
Analiza ilościowa i jakościowa, czyli metody oceny naszej zdolności kredytowej